Eerstejaarskamp 2019

ALMAL MOET AANLYN INSKRYF

                          http://www.ngpukkandelaar.co.za/inskryf-instruksies/

                             

____________________________________________________________________________________________________________________

Kampdatum 8-11 Januarie 2019

Kampkoste   950.00

____________________________________________________________________________________________________________________

Bankbesonderhede:  NG PUK Kandelaar, Absa Tjek, 670590542, t/kode 632005 BB: Verwysing- Student se selnr.
 

Epos jou bewys van betaling na ngpukkandelaar@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jou betaling bevestig jou inskrywing!! Plek vir eerste 300 1ste jrs wat inskryf en betaal Kontak/WhatsApp 079 494 7999 / faks 018 299 2592


Aanwysings

Lagayim Kampterrein aanwysing

Vul asb die vorms in en bring dit op 8 Januarie na die registrasie tafel saam

Mediese-en Vrywaringvorm-vir-NG_Kandelaar

Registrasiedag

Almal moet Dinsdag 8 Januarie 2019 om 11h00 aanmeld -en registreer by NG Die Bult, H/v President en Esselenstraat, Potchefstroom. 

Die busse vertrek daarvan af om 12h00.

Die busse sal Vrydag 11 Januarie 2019 om 12H00 weer die studente by die bogenoemde kerk aflaai waar u geregistreer het.

Geen gelde word na 5 Desember terugbetaal nie

Jy bring die volgende saam kamp toe:

Eetgerei, slaapsak & kussing, warm baadjie, swemklere en handdoek, gemaklike klere, pet of hoed, Bybel, notaboek en pen, sonblok, eie  medikasie, sakgeld vir die snoepie!

Jou vrywaring -en mediese vorms!!

Handig dit in by registrasiedag asb.