Êrens langs die pad het ons ontdek dat gemeentes nie vir hulleself as ‘n gelowige crowd bestaan nie, maar vir die wêreld om ons – die plek waar ons die voorreg het om deel te hê aan die koms van God se koninkryk op aarde. “Dissipels Saam Oppad” gee uitdrukking aan die identiteit waartoe Kandelaar as studentegemeente in die afgelope paar jaar ontluik het.

By Kandelaar dink ons aan onsself as “Dissipels Saam Oppad”. (Hou die muis oor enige van hierdie drie visie-woorde om meer oor ons gemeente-identiteit te lees). Ons probeer om hierdie gemeente-identiteit ’n realiteit te maak deur te fokus op veral drie bedieninge, naamlik: Eredienste, Kleingroepe & Uitreike.

Kennisgewing

Aandag voornemende eerstejaarskamp aansoekers

NG PUK Kandelaar Eerstejaarskampe

Dinsdag 6 Januarie - Vrydag 9 Januarie 2015

Kostes R770 pp

AANLYN INSKRYWINGS OPEN 10 NOVEMBER 2014

NAVRAE 07949497999

Welkom

Êrens langs die pad het ons ontdek dat gemeentes nie vir hulleself as ‘n gelowige crowd bestaan nie, maar vir die wêreld om ons – die plek waar ons die voorreg het om deel te hê aan die koms van God se koninkryk op aarde. “Dissipels Saam Oppad” gee uitdrukking aan die identiteit waartoe Kandelaar as studentegemeente in die afgelope paar jaar ontluik het.

Dissipels – ons is gestuurde navolgers van Jesus Christus, wat hoop om Hom te gehoorsaam as ons Here

Saam – ons weet ons kan die taak waarvoor ons gestuur is, nie op ons eie doen nie en reis dus saam met ander as deel van die familie van ons Vader

Oppad – ons het nog nie gearriveer het nie, die eindfluitjie het nog nie geblaas nie, ons is gedurig oppad na watter doel ons ookal gelei word deur die Gees

As leierskap fokus ons op die toerusting van lidmate vir gestuurdheid deur veral eredienste, kleingroepe en diensuitreike. Ons verwelkom diversiteit en het verskeie aanbiddingsgeleenthede wat die uiteenlopende spiritualiteitsvoorkeure en kerklike agtergronde van die studente wat met ons saamreis, duidelik weerspieël.